Obrazový materiál k Strážcom Varadínu

Veľký Varadín
Model Veľkého Varadínu
Európa v 17. storočí
Hrad Šalgov - Salgó
Jáger v 17. storočí
Jágerské hradby a brány
Osmanská ríša okolo roku 1600
Pevnosť Nové Zámky - Újvár
Uhorskí hajdúsi
Hrad Drienov - Šomoška
Tureckí vojaci v pohraničí