...the future...

„Kapitán Stein a notár Barbarič na stope zločinu v cisárstve habsburskom za vlády Rudolfa II.“